Sách nói.Tình yêu.Nguyễn Nhật Ánh

Chia sẻ với mọi người 2 truyện ngắn với giọng văn tự nhiên, nhẹ nhàng & lôi cuốn của Nguyễn Nhật Ánh. Mình nghe xong rất thích & thấy lãng mạng hơn.

"Cô gái đến từ hôm qua", Nguyễn Nhật Ánh .:TTO MediaOnline:.
Tâm lý biết yêu của thời niên thiếu.
URL để tải về :
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd11.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd12.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd13.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd21.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd22.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd31.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd32.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn03-cogaicd41.wma

"Còn chút gì để nhớ", Nguyễn Nhật Ánh .:TTO MediaOnline:.
Tâm lý khi yêu của thanh niên.
URL để tải về :
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd33.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd11.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd12.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd13.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd21.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd23.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd22.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd31.wma
http://media.tuoitre.com.vn/Stream/AudioBooks/tvsn04-conchutgicd32.wma

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: