Mot loi keu goi tin tuong Dang… (I don’t agree)

Người ta kêu gọi người VN biểu tình và phê phán chính phủ không mạnh dạn, nhưng mạnh dạn như thế nào đây, đánh nhau? TQ chỉ cần cái cớ như thế để đánh hết luôn những hòn đảo còn lại của ta, mà hải quân ta không đủ sức để giữ. Trừng phạt kinh tế: chỉ có TQ trừng phạt ta chứ ta chưa đủ sức làm thế. Chỉ còn ngoại giao. Về mặt ngoại giao, nhà nước đã lên tiếng đúng với tư cách của mình, và không ngừng vận động, tranh cải trên trường Quốc tế để bảo vệ chủ quyền. Chúng ta hãy tin tưởng Đảng, Chính phủ, vì lịch sử đã cho thấy họ xứng đáng với niềm tin đó. Gởi tin này đến bạn bè của bạn nếu bạn thấy đúng (Sent by VCNam)

GiangNam Vu: Rat tiec khi anh lai nghi den 2 chu~ d’anh nhau
GiangNam Vu: A noi chphu ko ngung dau tranh ve ngoai giao ?
GiangNam Vu: Vay xin loi anh, cho em hoi, chinh phu minh da lam gi ?
GiangNam Vu: Sao ngay ca tang lop tri thuc nhu em, cac ban cung khoa, va rat nhieu anh em tri thuc khac
GiangNam Vu: biet rat it &phai phan u’ng ?
GiangNam Vu: ne’u nguoi` dan biet chphu da lam gi` de bve bo` coi~
GiangNam Vu: tren truo`ng ngoai giao
GiangNam Vu: xin thua voi anh, ho san sang tin tuong !
GiangNam Vu: ko can de’n anh keu goi la hay~ tin tuong !
GiangNam Vu: vde`: ho. it duoc nghe & duoc biet chphu nay dang lam gi`
GiangNam Vu: ho. len tieng btinh de do`i hoi hanh dong cua chphu
GiangNam Vu: anh du`ng la`m tuong la` doi` chie’n tranh
GiangNam Vu: theo su tim hieu & theo doi cua ca’ nhan em
GiangNam Vu: ho. doi` dc nghe, dc biet & dc lam chu nhu cau sa’o rong~ ma chinh  phu luon de` cao : chphu do dan, vi` dan
GiangNam Vu: hay nhu: dan biet, dan ba`n, dan la`m, dan kiem tra
GiangNam Vu: em thu hoi a suy nghi gi` ma keu goi tin tg chphu khi ma`
GiangNam Vu: ca’i do dan, vi dan da bi ba’c boi 1 co che’ ha`nh chi’ ha`nh da^n ?
GiangNam Vu: dang con cai cach cai chi’nh ra kia ?
GiangNam Vu: gay bao nhieu kho’ khan cho nguoi` dan, vay vi` dan & do dan o dau ra ?
GiangNam Vu: tin tuong gi` ha anh ?
GiangNam Vu: ca’i dan biet, ba`n, la`m, kiem tra thu hoi anh ve vde` HSa TrSa
GiangNam Vu: dan biet nhung gi` ?
GiangNam Vu: co biet TQ da la’n chu’ng ta nhung noi nao ?
GiangNam Vu: dan duoc ba`n gi` vay anh? nothing !
GiangNam Vu: ba`n co`n chua tha’y gi`, thi` du`ng noi la`m & ktra
GiangNam Vu: vay khi van dang ton ta.i nhung hie.n tuo.ng nay
GiangNam Vu: vay ko biet anh nghi gi de keu goi su. tin tuong ?
GiangNam Vu: Em tom lai, neu nguoi dan duoc biet thong tin ve HSa TrSa,
GiangNam Vu: ho dc tham gia dong gop trao doi y kien voi ChPhu ve vde` nay
GiangNam Vu: ho biet dvoi Vietnam & TQ, chugn ta dang o tra.ng tha’i nhu the’ nao & mdic’h hdong tuong lai ra sao
GiangNam Vu: thi` ho. tu. nhien tin tuong & ko phai bieu ti`nh gi` ca
GiangNam Vu: ko phai ho btinh la doi da’nh nhau
GiangNam Vu: Anh noi lsu da cho thay ho xu’ng da’ng voi niem tin do’ ?
GiangNam Vu: Lsu thi` em co’ 1 su. viec day :
GiangNam Vu: su kie.n La’ng Hoa` La.c – giet nguoi` & cha.y toi. cua 1 bo phan Cong An Ha noi
GiangNam Vu: da duoc chinh phu pho bien & xu ly ra sao ?
GiangNam Vu: cac phan tich ve va’n de` nay ?
GiangNam Vu: Do’ chi la 1 vi’ du de em muon noi voi anh rang
GiangNam Vu: su tin tuong phai de’n tu` lich su 2 ma.t
GiangNam Vu: tot & chua tot
GiangNam Vu: ne’u ma.t chua tot co`n qua’ nhie`u
GiangNam Vu: xin loi anh, chu’ng toi ko the tin tuong!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by hndtrinh on December 23, 2007 at 2:42 AM

    U, tao cung dong y voi may. Tao cung rat muon tin tuong nha nuoc co\’ cao tay gi trong vu HSa, TrSa nay, nhung nhu vay thi …mu quang! Neu that su lanh dao co\’ ta`i, co ta^m, thi da ko de qua nhieu be boi trong nuoc nhu hien nay (vi du ke ko het!).

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: