Posts Tagged ‘google’

Quickly share via Google Plus using bookmarklet | Forest Giant

Google Plus and the Bookmarklet | Forest Giant.

Drag this to your bookmarks to use, or click it to test:
Google +1 Bookmarklet

Advertisements

Lê Đình Duy – Blog: Nhân chuyện Groupon “chê” 6 tỉ USD của Google

via Lê Đình Duy – Blog: Nhân chuyện Groupon “chê” 6 tỉ USD của Google.

Câu hỏi của tôi ở đây là:
1. Tại sao chỉ có Groupon thành công?
Có thể có 2 lí do: Thứ nhất là Groupon cung cấp dịch vụ tốt hơn. Dịch vụ ở đây theo nghĩa là ứng dụng web dùng thân thiện với người dùng, nhiều tính năng, etc. Tôi nghĩ lí do này ko hợp lí bởi vì với đội ngũ lập trình như ở Silicon Valley thì tạo ứng dụng như Groupon chắc ko phải là quá sức. Bạn nào ở US đã dùng Groupon và các dịch vụ khác như Living Social (vừa được Amazon đầu tư thêm hơn 170 triệu USD) có thể giúp xác minh điều này.
(ect…)

2. Tại sao Google ko tạo ra một ứng dụng kiểu như Groupon mà phải tốn đến 6 tỉ USD để mua?
Theo bài báo thì Groupon có 35 triệu người dùng. So với các dịch vụ miễn phí hiện có của Google như Gmail, Blog, thì số lượng người dùng các dịch vụ này của Google nhiều hơn (hơn 100 triệu), do đó nếu Google viết ứng dụng tương tự, số lượng người dùng cũng không nhỏ và hoàn toàn có thể cạnh tranh. Tôi nghĩ ko phải Google ko tạo ra được ứng dụng như Groupon mà cái chính là nếu họ mua Groupon thì sẽ (ect…)

How To Use Google Search More Effectively

How To Use Google Search More Effectively.

3 Google Tricks When You Don’t Know What to Search For

3 Google Tricks When You Don’t Know What to Search For.

Google search helpful tips

Here are tips I think important when searching by google:

  • Search for many words occur in a page: word1 word2 word3
  • Search for many words c0-occur in a page: word1 + word2 + word3
    (MUST prefix and suffix the plus + by a space)
  • Search for exact phrase: “this is a phrase” “phrase 2”
  • Search for synonyms, eg. search for food and cooking: ~food
  • Search for many words either occur in a page: word1 OR word2 OR word3
    (use OR in uppercase)